Dublaj / Seslendirme

 

DUBLAJ/SESLENDİRME SANATÇILIĞI'NDA TEKNİĞİ DE KAPSAYAN FARKLI BİR EĞİTİM

AMAÇ:

Dublajın zorlukları ve dikkat edilmesi gereken çok önemli yönleri vardır.

Şu anda çeşitli biçimlerde dublaj eğitimi alan birçok kişinin profesyonel stüdyolara geldiklerinde çok eksik yönleri ortaya çıkmakta ve ne yazık ki iş bulma şansları neredeyse ortadan kalkmaktadır. Bu bakımdan bu dal eğitimini alacak kişilere teknik eğitimin ve dublaj çeviri tekniğinin de birlikte verilmesi üç ayrı noktada önem arz etmektedir.

a- Bu eğitimin her yönüyle verilerek, öğrencilerin tam donanımlı olarak yetişmesini sağlamak,

b- Teknik eğitimi de birlikte almanın, stüdyoların her zaman ihtiyacı olan dublaj sanatçılarının yanı sıra teknik bilen eleman aramaları açısından da önemli olması.

c-   Bu programları iyi kavrayan teknikerlerin piyasa şartlarında iş bulmasının her zaman mümkün olması.

 

BİZİM AMACIMIZ STÜDYOLARA BAŞVURUDA BULUNACAK MEZUNLARIMIZI HER YÖNDEN DONANIMLI BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEK ve İŞ BULMA İMKÂNLARINI EN ÜST DÜZEYDE SAĞLAMAKTIR.

Bunun içindir ki,

Dublaj eğitimini dört hatta beş ayrı başlık altında toplayacağız..

1-    Seslendirme sanatçısına verilen dublaj tekniği,

2-    Kayıt teknisyenliği dublaj tekniği.

3-    Mix operatörlüğü

4-    Dublaj yönetmenliği.

5-    Ayrıca yabancı dili çok iyi düzeyde olan öğrencilerimiz için dublaj

       metinleri çeviri tekniği eğitimi.

A-  Kayıt Teknisyenliği eğitimi içerisinde dublaj stüdyolarında kullanılan iki  programdan en az birine hâkim olmak ve bilmek zorunluluğu vardır.

B-Dublaj stüdyolarında Nuendo ve Pro Tools olarak iki ayrı yazılım 

    kullanılmaktadır.

C- Nuendo ve Pro Tools ses yazılımı dünyada kabul edilmiş iki yazılımdır. Önde gelen dublaj stüdyoları bu yazılımları kullanmaktadır ve bu  alanda oldukça büyük bir eleman açığı vardır.

D- Yabancı dillerden dilimize çevrilen film ve dizi senaryolarının dublaj

    tekniğine uyarlanması da çok ayrı bir eğitim gerektirir.

 

 PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 

Bu program seslendirme ve dublaj alanındaki mevcut gelişmeler ve özellikle sektörün bir taraftan seslendirme sanatçısı, diğer taraftan da tam donanımlı teknik eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

 

1-Bu program ile lise mezunu olup da üniversiteye giremeyen veya üniversite mezunu olup çalışma olanağı bulamayan kişilerin medya sektöründe iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları amaçlanmaktadır 

2- Program sürecinde, kuramsal konularla birlikte daha çok uygulama yapılacaktır.

3- Konuların öğretiminde bilgisayar programları, animasyonlar, videokasetler, resimler ve benzeri araç ve gereçlerden yararlanılacaktır. Konular kursiyerlere, sınıfta ve stüdyoda uygulamalı sunumlarla birlikte tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası gibi öğrenci katılımını esas alan, enteraktif öğretim yöntem ve bütün dublaj teknikleri kullanılarak aktarılacaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ:

Diyafram Kasının Gelişiminin Sağlanması ile İlgili Uygulamaları ve Diyaframın Kullanımı

Artikülâsyon Organlarının Tanımlanması

Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma Uygulamaları  

Seslerin doğru çıkarılış Biçimleri ve ile Kullanımı  

Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farklılıklar

Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma Dili Kuralları

Tonlama, ezgi, vurgu, ulama

Çeşitli Duygularla Metin Okuma Çalışmaları 

Çeşitli Duyguların Yaşanması ile İlgili Uygulamalar

Seslendirme ile İlgili Genel Bilgiler

Türkiye’de ve Dünyada Seslendirme, Seslendirmenin Ortaya Çıkışı ve Önemi

Bir Filmin Seslendirme Aşamaları, Kayıt Sonrası İşlemler

İyi Bir Seslendirme Sanatçısında Bulunması Gereken Özellikler

Sektördeki Sanatçı İlişkileri – Seslendirme Sanatçıları Birliği

Diksiyon – Artikülâsyon – Fonetik – Seslendirme Bağlantısı,

TV ve Radyo Programlarındaki Dilin Kullanım Yanlışları ve Seslendirme Hataları,

Sözcük hataları,

Mikrofonun Doğru ve Etkin Kullanılması İçin Gerekli Kurallar ve Mikrofon Çalışmaları,

Çeşitli Duygularla Ses Kullanımı Çalışmaları, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi,

 Reklâm Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve

 Değerlendirilmesi,

 Seslendirmede Genel Terimler, İşaretler ve Anlamları,

 Monitörün Doğru ve Etkin Kullanılması İçin Gerekli Kurallar ve Mikrofon  Çalışmaları,

Kulaklığın Doğru ve Etkin Kullanılması İçin Gerekli Kurallar ve Mikrofon Çalışmaları,

Stüdyoda Kayıt Sırasında Uyulması Gereken Kurallar ve Davranışlar,

Diyalog Metninin Takibi ve İncelenmesi, İşaretlerin Alınması, Oyunlaştırma Tekniği,

Mikrofon Önünde Metin Okuma Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi,

Yabancı Film – Yerli Film Seslendirmesi Arasındaki Farklar,

Senkron Kavramının Öğrenimi,

Seslendirmede Bilgisayarlı Sistem, Kanal Uygulaması, Üst Konuşma ve Görüntü Dışı Seslendirme Kavramları,

SESLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR:

a- Belgesel

b- Fragman tanıtımı

c-  Reklam

Belgesel Seslendirme Uygulaması,  Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Fragman Tanıtım Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

Reklam Seslendirme Uygulaması, Sesin Kaydedilmesi, Dinlenmesi ve Değerlendirilmesi

  PROGRAMIN SÜRESİ:

Haftada 6 saat Toplam: 16 hafta = 96 saattir.

DERS GÜN VE SAATLERİ :

Pazartesi ve Salı günleri 

19.00 - 21.45 arasıdır.

Ayrıca profesyonel stüdyoda uygulama ve staj imkânı sağlanmaktadır.

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

1-    Kurs bitiminde uygulamalı sınav yapılır.

2-    Sınav sonucunda başarılı olanlara “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.

C. KONTENJAN

Öğrencilerin birebir eğitim görebilmeleri için, 9 veya en çok10 kişilik gruplar halinde planlanır.