BAŞVURU EVRAKI

KONSERVATUVAR SINAVINA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;


•    Adli sicil kaydı
•    6 adet vesikalık fotoğraf
•    1 adet diploma sureti
•    1 adet ikametgah belgesi
•    1 adet nüfus cüzdanı sureti